BC oprichten

Een bewonerscommissie wordt opgericht door meerdere bewoners/huurders van huurwoningen in een wooncomplex. Het is eigenlijk te vergelijken met een kleine organisatie met een bestuur dat veelal uit drie personen bestaat: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Speciale vaardigheden of opleidingen worden niet gevraagd. Het enige belangrijke is een  deel van uw tijd om te besteden aan de bewonerscommissie. Wat u er voor terug krijgt is meer zeggenschap over wonen, uw woon-en leefomgeving en een hoop nieuwe sociale contacten.

Het oprichten van een bewonerscommissie kost ook geen geld. Integendeel, bewoners-commissies krijgen bij de Huurdersraad een startbudget om hun activiteiten goed te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld om vergaderingen te houden, uitnodigingen te versturen en nieuwsbrieven te maken.

Wij helpen u graag bij het opzetten van een nieuwe of hernieuwde bewonerscommissie. Maar ook daarna kunt u altijd bij de Huurdersraad terecht voor advies, ondersteuning en cursussen.

Neem gerust contact op met de Huurdersraad als u vragen hebt over het oprichten van een bewonerscommissie. Dit kan via contact.