Wat is een BC

De bewonerscommissie (Hierna: BC) behartigt de belangen van huurders/bewoners binnen een wooncomplex . Enerzijds is zij voor haar medebewoners de wegwijzer binnen het complex en anderzijds de belangenbehartiger naar Woonforte. Een bewonerscommissie weet als geen ander wat er leeft in een complex en/of buurt, waar de dingen goed gaan en waar het beter kan of moet, zeker bij onderwerpen die bewoners direct raken, zoals huurprijzen, servicekosten, onderhoud en leefbaarheid. Een bewonerscommissie: een belangrijke schakel in het overleg met de Huurdersraad en Woonforte!

Een bewonerscommissie bestaat uit ten minste 3 huurders/bewoners van huurwoningen in een (woon)complex, die de belangen behartigt van de huurders/bewoners. De bewonerscommissie stelt huurders/bewoners van het betreffende wooncomplex in de gelegenheid om zich bij haar aan te sluiten.

Veel tijd hoeft het niet te kosten  en er is geen bijzondere kennis voor nodig. De Huurdersraad kan u zo nodig én wenselijk ondersteunen. Wij helpen u graag met informatie en ondersteuning bij het opzetten van een bewonerscommissie. Dan denkt u mee, beslist mee en is voor iedereen van belang!

Een bewonerscommissie heeft regelmatig overleg met huurders/bewoners van het complex die zij vertegenwoordigt en betrekt hen bij de standpuntbepaling van de commissie. Ten minste een maal per jaar houdt een bewonerscommissie een vergadering voor huurders/bewoners waarin zij verantwoording aflegt van haar activiteiten in het afgelopen jaar, haar plannen bespreekt voor het volgende jaar en deze vaststelt.